TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Trường Tiểu học Lê Văn Tám được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở tách từ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Khi mới tách Trường chỉ có 10 phòng học (cho 4 điểm trường) cơ sở vật chất thiếu thốn lại xuống cấp, nhất là điểm Bến Thượng; học sinh phải liên tục học ca 3, giáo viên thiếu. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2016. 

Cùng với sự phát triển đó thì cũng giải thể 02 điểm trường (Suối Soong 2, Bến Thượng); sĩ số ngày một giảm do dân số giảm dần nên tháng 9/2018 Nhà trường tiếp nhận thêm điểm trường tại ấp 3 của Trường Tiểu học Phú Tân (giải thể), đến tháng tháng 9/2020 giải thể thêm điểm Ba Tầng. Đến nay Nhà trường còn 02 điểm trường (điểm Suối Soong 1 xã Phú Vinh – Điểm chính; điểm ấp 3, xã Phú Tân). 

Trường đóng trên địa bàn ấp Suối Soong 1, ấp xa và khó khăn nhất của xã Phú Vinh. Địa bàn tuyển sinh của Nhà trường gồm 05 ấp, trong đó có 03 ấp thuộc Xã  Phú Vinh 02 ấp thuộc xã Phú Tân, hầu hết người dân sống bằng nghề làm nghề nông, một số gia đình vì kinh tế khó khăn nên phải đi làm thuê nơi xa, con em phải nhờ ông bà chăm nom. Dân tộc chiếm gần 60%, trong đó dân tộc Hoa chiếm khoảng 45%; vẫn còn trẻ em 6 tuổi của trường vào lớp 1 chưa qua lớp Mẫu giáo.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự cố gắng học tập và rèn luyện của học sinh vì thế những năm qua thầy cô và học sinh của Nhà trường luôn đạt giải cao trong các phong trào, hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. 

Trong nhiều năm qua Trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.