Trường Tiểu học Lê Văn Tám có cơ cấu tổ chức gồm:

1. Chi bộ

2. Hội đồng trường

3. Hội đồng sư phạm

4. Công đoàn

5. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

6. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng

7. Các Hội đồng tư vấn